AJA 1.3mm Barrel Plug for Ki Stor

Part Number: KI-MOD-ACADPTR0

AJA 1.3mm Barrel Plug for Ki Stor
  • AJA 1.3mm Barrel Plug for Ki Stor

Price: 

$40.00
Add

Specifications


AJA 1.3mm Barrel Plug for KiStor - KI-MOD-ACADPTR0

120-240V AC to 12C DC barrel plug adapter for AJA Ki Stor modules.
  • TOL Part #: KI-MOD-ACADPTR0
  • Manufacturer's Part #: KI-MOD-ACADPTR0
  • Model: 1.3mm Barrel Plug for Ki Stor
  • Product ID: 5484