AJA KI-EXO Exoskeleton for Ki Pro

Part Number: KI-EXO

AJA KI-EXO Exoskeleton for Ki Pro
  • AJA KI-EXO Exoskeleton for Ki Pro

Price: 

$595.00
Add

Specifications

Compatibility AJA Ki Pro
Mount Type Tripod

AJA KI-EXO Exoskeleton for Ki Pro

The AJA KI-EXO provides an exoskeleton/surrounding chassis for the Ki Pro portable recorder. This frame allows Ki Pro to be mounted to a tripod, while also providing a camera mount on top. Exoskeleton still allows easy access to all controls. Includes sliding base plate and mount hardware.

1 Year Warranty.
  • TOL Part #: KI-EXO
  • Manufacturer's Part #: KI-EXO
  • Model: KI-EXO Exoskeleton for Ki Pro
  • Product ID: 5472