Betacam SX

BCT-6SXA
 • Run Time: 6 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
BCT-12SXA
 • Run Time: 12 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
BCT-22SXA
 • Run Time: 22 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
BCT-32SXA
 • Run Time: 32 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
BCT-62SXA
 • Run Time: 62 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
BCT-64SXLA
 • Run Time: 64 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
BCT-94SXLA
 • Run Time: 94 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
BCT-124SXLA
 • Run Time: 124 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
BCT-184SXLA
 • Run Time: 184 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
BCT-194SXLA
 • Run Time: 194 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
B-12SX
 • Run Time: 12 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
B-32SX
 • Run Time: 32 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
B-62SX
 • Run Time: 62 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
B-64SXL
 • Run Time: 64 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
B-94SXL
 • Run Time: 94 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette